Masser af
god mad

Upload din
opskrift eller
dit tip her

Find opskrift
Upload opskrift eller tip
Download bog

Privatlivspolitik

Når du bruger MIT kokkeris hjemmeside registrerer vi din mailadresse og navn, hvis du vælger at sende en opskrift videre til en ven fra hjemmesiden.

Når du bestiller bøger i shoppen, gemmer vi skolens navn, telefonnummer, bestillerens navn, telefonnummer, att. navn og email. Derudover gemmes leveringsadressen samt antallet af bøger, der bestilles. Vi gemmer desuden EAN-numre for folkeskolerne og bruger-ID for skoler i Københavns Kommune.

Formålet med at indsamle dine personoplysninger er at muliggøre behandlingen af din bestilling samt overholde lovmæssige forpligtelser vedrørende bogføring. Vi behandler kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i henhold til de ovenfor definerede formål.

Oplysningerne vil blive overført til ScanPrint i leveringsøjemed. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse af dine personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Vi sikrer, at de personoplysninger om dig, vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger desuden for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er rigtige og opdaterede, beder vi dig om at underrette os, hvis der er relevante ændringer i dine personoplysninger. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dem. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, behandlet og opbevaret. Vi opbevarer personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi har desuden fastlagt en procedure for adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Disse foranstaltninger er med til at sikre, at dine rettigheder som registreret overholdes.

Hvor opbevares dine personoplysninger?

Personoplysninger opbevares på servere i DK. Nogle personoplysninger behandles af tredjeparter, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af KFS i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

Hvis du ønsker, at vi sletter disse informationer om dig, kan du kontakte Haver til Mavers ansvarlige for sletning og opdatering af data på cr@havertilmaver.dk Data vil derefter blive slettet efter 5 år plus det indeværende regnskabsår. Hvis du ønsker, at de oplysninger vi gemmer om dig bliver rettet, kan du kontakte Haver til Maver. Du har desuden ret til at få oplysningerne udleveret (dataportabilitet) og til at anmode om begrænsning af behandlingen af disse. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og til at klage til en tilsynsmyndighed.

Den registreredes rettigheder

  • Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles.
  • Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
  • Ret til at få slettet data.
  • Ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives til fx. markedsføringsformål.
  • Ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet).
  • Ret til at tilbagekalde samtykke.
  • Ret til at klage til Datatilsynet.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor oplysningerne er indsamlet fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, og hvem modtagerne af dine personoplysninger er.

Du har ret til at få berigtiget, begrænset eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger om dig, vi behandler, er urigtige, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget. Du skal kontakte os og oplyse os om de urigtige oplysninger, og hvordan vi skal berigtige oplysningerne, Du har ligeledes ret til at få oplysningerne slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet for behandlingen-

Du har ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi overfører dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig igen vedr. bestilling af nye materialer. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med at behandle dine personoplysninger.

Ret til at indgive en klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores kontaktperson Catrine Rosenmeier på cr@havertilmaver.dk

Du har også altid mulighed for at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

MIT kokkeri  

ved Haver til maver og Komiteen for Sundhedsoplysning

Send til en ven
Pinterest
Facebook